Výlet "O lese se učit v lese"

Na výlet odjíždíme ve čtvrtek 10.6. po svačině v 8hod od budovy mateřské školy. Prosím o příchod do 7:15hod. Více informací viz zaslaný email. Děkuji, ředitelka MŠ.¨
 

Focení 

Focení na závěr školního roku proběhne ve středu 9.6. 2021 v ranních hodinách. Prosím o včasný příchod. Více info viz zaslaný email. Děkuji, ředitelka MŠ.
 

Ukončení zápisu pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče, níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Výkleky ve školním roce 2021/2022. Bližší informace a rozhodnutí o přijetí dítěte obdržíte v rámci osobní schůzky, na kterou budete pozváni e-mailem v průběhu měsíce června. Děkujeme za zájem a budeme se těšit v novém školním roce. Ředitelka MŠ Výkleky 

Výsledky zápisu MŠ Výkleky 2021-2022.pdf (283833)

Otevírací doma MŠ

Dnem 10.5.2021 je Mateřská škola Výkleky opět otevřena v čase od 6:30 - 16hod.

 

ZÁPIS do Mateřské školy Výkleky pro školní rok 2021/2022. 

Ve dnech 3. - 14.5.2021 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Výkleky. V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok mateřskou školu provázejí a s ohledem na bezpečnost dětí i dospělých, se uskuteční zápis "bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole". Více informací k organizaci letošního zápisu viz sekce "pro rodiče".  

Oznámení o dočasné úpravě otevírací doby Mateřské školy Výkleky

S platností od pondělí 12.4. do 7.5. 2021 bude otevírací doba MŠ upravena v čase od 7-15,30 hod. Předpoklad návratu k běžné otevírací době je od 10.5.2021. V případě změn budou rodiče včas informováni. Ředitelka MŠ.

Znovuotevření Mateřské školy Výkleky

Vážení rodiče, dne 12. 4. 2021 se opět otevírá naše mateřská škola. Shrnutí hlavních podmínek a opatření, které budou provoz mateřské školy doprovázet, naleznete v přiloženém souboru. Podrobné informace také obdrží rodiče emailem. Informace pro rodiče k nástupu dětí do MŠ Výkleky od 12. 4. 2021.pdf (176029)  

Uzavření Mateřské školy Výkleky

Vážení rodiče, na základě krizového opatření č. 200 vlády ČR je Mateřská škola Výkleky od 1.-21.3.2021 uzavřena. Další informace viz zaslaný email. Usnesení vlády.pdf (147589)

Vánoční focení

Milí rodiče, focení s vánoční tématikou proběhne v úterý 24.11. od 9hod. Podrobné info viz zaslaný email. Děkuji, ředitelka MŠ

Halloweenský rej masek - změna!

Milí rodiče, upozorňujeme na změnu termínu Halloweenského reje masek. Místo plánovaného termínu v úterý 10.11. bude náš malý karneval ve čtvrtek 12.11.od 9hod. Více informací opět v emailu. Děkuji, ředitelka MŠ. 

Školka U Soviček na facebooku

Milí rodiče, na základě vašeho zájmu jsme vytvořili uzavřenou skupinu na sociální síti facebook, kde je možné se již přihlásit a sledovat život vašich dětí v mateřské škole "U Soviček" :) Detaily k přihlášení obdržíte e-mailem. Děkuji, ředitelka MŠ

Lyžařský kurz s Newman School

Vážení rodiče, schůzka týkající se lyžařského kurzu (středa 21.10. v 15,30 hod.) se ruší. Vzhledem k aktuální situaci i změnám, které mohou nastat v rámci podmínek a realizace kurzu, se po dohodě s provozovatelem přesouvá informativní schůzka na měsíc listopad. V případě nového termínu Vás budu včas informovat. Děkuji za pochopení.

Protiepidemická opatření v MŠ Výkleky

Vážení rodiče, i přes aktuální zpřísnění mimořádných opatření vlády a MZČR, týkající se ochrany obyvatelstva a prevence  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, jsme velmi rádi, že naše Mateřská škola zůstává zatím nadále otevřena. Abychom podpořili dané opatření, opakovaně prosíme o používání roušek (ústenek, šátku, šály či jiné ochrany dýchacích cest (ústa, nos) ve všech vnitřních prostorách Mateřské školy. Dále prosíme, využijte při vstupu do MŠ možnost desinfekce rukou v rámci instalovaného bezdotykového zásobníku. Stejné mají k dispozici i děti a zaměstnanci Mateřské školy. Denně desinfikujeme dotykové plochy, důsledně dbáme na hygienu a pravidelně větráme. Děkujeme za pochopení a podporu. Ředitelka MŠ

Logopediská depistáž

Dne 22.10.2020 od 8hod proběhne v mateřské škole logopedická depistáž dětí, u kterých rodiče potvrdili zájem. Cena depistáže vč. zprávy logopeda je 100 Kč/dítě. Více informací obdržíte emailem.  

Schůzka s rodiči

Vážení rodiče, ve čtvrtek 24.9.2020 v 16hod proběhne ve třídě Mateřské školy rodičovská schůzka. Prosím o účast alespoň jednoho zákonného zástupce. Děkuji, ředitelka MŠ  

Protiepidemická opatření - aktuálně

Vážení rodiče, na základě aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví se počínaje čtvrtkem 10.9.2020 stává povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov. Nařízení se tedy týká i vnitřních prostor mateřské školy. Využijte také prosím možnost desinfekce před hlavním vstupem do šatny mateřské školy. Dětí a pedagogů se nařízení netýká. 

Školní rok 2020/2021 - otevírací doba aj.

Od 1.9.2020 má mateřská škola běžný provoz od 6:30 do 16:00 hodin

Od 1. září dochází k navýšení ceny stravného. Cena celodenního stravného je 49 Kč/dítě.

Čísla bankovních účtů pro platby školného a stravného zůstávají stejné.

     

 
 
 

 

 

    

 

 

           

 

 

 

KERAMIKA 

Zahájili jsme aktivity z keramiky. Prosíme o uhrazení částky 200 Kč / II. pololetí. 

VKLAD DO FONDU KULTURY

Výše úhrady a způsob placení bude upřesněn na rodičovské schůzce v měsíci září. 

 

PLATBA STRAVNÉHO

Vždy do 15-tého dne v měsíci převodem na účet školní jídelny.

ČÚ: 86-7200250217/0100, variabilní symbol 1112.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.

 

PLATBA ŠKOLNÉHO

Školné pro rok 2020/2021 je 350 Kč.
Vždy do 15-tého dne v měsíci převodem na účet mateřské školy.

ČÚ: 86-7199420257/0100.    Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.

Výše školného dle Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, najdete v sekci Pro rodiče, záložka Dokumenty.

 

 

 

Kontakt

"Školka u Soviček"

Mateřská škola Výkleky, příspěvková organizace
Výkleky 72
751 25 Veselíčko
IČ: 75029235

číslo účtu:
86-7199420257/0100


581 795 345, 775 645 927